ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិ ព្រែកសំរោង៣ ក្រុងតាខ្មៅ កំពុងបារម្ភ ព្រោះអាងចិញ្ចឹមក្រពើមួយកំពុងជន់លិចខ្លាំង
Connect with us

ពីនេះពីនោះ

ពលរដ្ឋរស់នៅភូមិ ព្រែកសំរោង៣ ក្រុងតាខ្មៅ កំពុងបារម្ភ ព្រោះអាងចិញ្ចឹមក្រពើមួយកំពុងជន់លិចខ្លាំង

ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងក្រុងតាខ្មៅ កំពុងបង្ហាញក្ដីព្រួយបារម្ភខ្លាំង ចំពោះទីតាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមក្រពើមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកសំរោង ៣ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កណ្ដាល ខណៈជំនន់ទឹកភ្លៀងបានធ្វើឱ្យអាងចិញ្ចឹមក្រពើមានទឹកពេញព្រៀបទៅហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។
យ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចំពោះទីតាំងខាងលើនេះពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេ តែទោះបីជាយ៉ាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះក្ដីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះមកទៀតអាចលិចអាងចិញ្ចឹមក្រពើនោះ នឹងនាំឱ្យមានហានិភ័យជាក់ជាមិនខានឡើយ។ នៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំពោះមុននេះប្រជាពលរដ្ឋសូមសំណូមពរឱ្យអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានចុះត្រួតពិនិត្យ និងរកវិធីទប់ស្កាត់ជាមុនជៀសវាងសត្វក្រពើទាំងនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានឱកាសចេញក្រៅអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋបាន៕

ប្រភព៖ mamaonlinenews.com

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK