គួរឲកោតសរសើរ! វិស្វករស្ត្រីខ្មែរដំបូងនៅ NASA ជួយផលិតយានរុករកបង្ហោះទៅភពអង្គារដោយជោគជ័យ
Connect with us

ថ្មីៗ

គួរឲកោតសរសើរ! វិស្វករស្ត្រីខ្មែរដំបូងនៅ NASA ជួយផលិតយានរុករកបង្ហោះទៅភពអង្គារដោយជោគជ័យ

លោក​ស្រី Ny Sou Okon ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់​កំណើត​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ មុន​ផ្លាស់​ទី​លំនៅ​មក​រស់​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសារ បាន​​ត​ស៊ូរ​ព្យាយាម​សិក្សា​រហូត​បាន​ក្លាយ​ជា​វិស្វករ​ម្នាក់​ប្រចាំ​អង្គការ NASA ។

លោក​ស្រី Okon និង​ស្វាមី ទាំង ២ នាក់​សុទ្ធ​តែ​ជា​វិស្វករ​នៅ​មន្ទីរពិសោធ​បង្ហោះ​យាន​អវកាស​ប្រចាំ​អង្គការ NASA ។ ពួកគាត់​ទាំង ២ បាន​ចំណាយ​ពេល​រាប់​ឆ្នាំ​ក្នុង​ការ​ជួយ​បង្កើត​យាន​រុករក​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា «Perseverance» ដែល​ទើប​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហោះ​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ភព​អង្គារ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លង​ទៅ​នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​បង្ហោះ​យាន​ទៅ​កាន់​ភព​អង្គារ គឺ​ជា​ភាព​ជោគជ័យ​ដ៏​ធំ​បំផុត​មួយ​សម្រាប់​ក្រុម​គ្រួសារ​លោក​ស្រី Okon ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ដោយ​សារ​តែ​ការ​រីករាលដាល​ឆ្លង​នៃ​វីរុស​កូវីដ ១៩ ពួកគេ​ទាំង ២ នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន​អាច​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បង្ហោះ​យាន​នេះ​ដោយ​ផ្ទាល់​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ការ​ចូលរួម​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ការ​បង្ហោះ​ជាមួយ​នឹង​មិត្ត​រួម​ការងារ​របស់​ពួកគេ ដែល​លះបង់​ពេលវេលា​ជាច្រើន​ក្នុង​អាជីព​របស់​ពួកគេ​នេះ គឺ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ទទួល​បាន​ក្ដី​រំភើប​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ ។

យាន​រុករក «Perseverance » បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ជោគជ័យ ដោយ​មាន​ការ​ជម្រុញ​ពី​ខ្សែ​ជីវិត​របស់​ក្រុម​គ្រួសារ​លោក​ស្រី Okon ដែល​បាន​តស៊ូ​ព្យាយាម​គ្រប់​បែប​យ៉ាង​គ្មាន​ទិសដៅ​ច្បាស់​លាស់ ទម្រាំ​បាន​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំនាន់​ខ្មែរ​ក្រហម ឪពុក​ម្ដាយ​លោក​ស្រី Okon នៅ​ពេល​នោះ​លោក​ស្រី​នៅ​ជា​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​នៅ​ឡើយ បាន​ជម្លៀស​ចេញ​ទាំង​យប់​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា ទៅ​កាន់​ជំរំ​ជិត​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង​ដំណើរ​ភៀស​ខ្លួន​នោះ ពួកគាត់​បាន​ចាកចេញ​ពី​ស្រុក​កំណើត​នៅ​ខេត្ត​ព្រៃវែង ដោយ​ការ​ជិះ​កង់​ទៅ​កាន់​ព្រំដែន​ប្រទេស​វៀតណាម ដើម្បី​ការពារ​ខ្លួន​មួយ​រយៈ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​បញ្ចប់ គ្រួសារ​របស់​លោក​ស្រី Okon បាន​ជឿជាក់​ថា​នឹង​មាន​សុវត្ថិភាព​វិញ​ហើយក្នុង​ការ​វិល​មក​កាន់​ស្រុក​កំណើត​ខ្លួន​វិញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគាត់​បាន​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ ដោយ​ស្នាក់​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​បាន​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ​អំពើ​ហិង្សា និង​អំពើ​ពុក​រលួត​បាន​បន្ត​កើត​មាន​ឡើង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​នោះ​ហើយ ដែល​ជា​ពេល​លោក​ស្រី Okon បាន​ចាប់​កំណើត ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​គាត់​មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន​មាន​សមាជិក​ចំនួន ៥ នាក់ ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​នៅ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព​នៅ​ឡើយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពួកគាត់​បាន​ធ្វើ​ការ​ជម្លៀស​ខ្លួន​ជា​ថ្មី ដោយ​លើក​នេះ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ជំរំ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគាត់​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​ការ​រុករក​ទី​ជម្រក​ថ្មី ដោយ​ពេល​នោះ បាន​ដាក់​ពាក្យ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចំនួន ៣ រួម​មាន​ប្រទេស​ជប៉ុន បារាំង និង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​នោះ ប្រទេស​ជប៉ុន​បាន​ចេញ​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ទៅ​រស់​នៅ​ទីនោះ​មុន​គេ ប៉ុន្តែ​ពួកគាត់​នៅ​ពន្យារពេល​ដោយ​ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា​គ្នា​សិន ព្រោះ​ដោយ​សារ​ពួកគាត់​ចង់​រស់នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជាង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន អាមេរិក​ក៏​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ពួកគេ​ទៅ​រស់​នៅ​ទីនោះ​មែន ដោយ​ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៨៤ ពួកគាត់​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ទៅ​នៅ​រដ្ឋ Texas និង​ក្រោយ​មក​ទៀត​ក៏​បន្ត​ផ្លាស់​ទៅ​នៅ Long Beach ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែល​ជា​កន្លែង​ជន​អន្តោប្រវេសន៍​កម្ពុជា​រស់​នៅ​ច្រើន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ទី​នោះ​ហើយ លោក​ស្រី Okon អាច​បន្ត​រស់​នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព ទទួល​បាន​ការ​រៀន​សូត្រ​តាំង​ពី​តូច រហូត​ដល់​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​វិស្វករ និង​ទទួល​បាន​ការងារ​ផ្នែក​នេះ​ក្នុង​អង្គការ NASA ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ទទួល​គម្រោង​បង្កើត​យាន​អវកាស​មួយ​នេះ គឺ​មាន​ន័យ​បំផុត​ចំពោះ​រូប​គាត់ និង​ក្រុម​គ្រួសារ ព្រោះ​វា​នឹង​អាច​ជួយ​រុករក​ប្រវត្តិ​នៃ​ជីវិត​ដែល​រស់រាន​នៅ​លើ​ភព​អង្គារ​នោះ ដោយ​ការ​តស៊ូ​ព្យាយាម​ដូច​ជា​ដំណើរ​ជីវិត​គ្រួសារ​របស់​នាង​ផង​ដែរ ។

គួរ​បញ្ជាក់​ថា យាន «Perserverance» គ្រោង​នឹង​ចុះ​ចត​លើ​ដី​ភព​អង្គារ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១៨ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ខាង​មុខ ៕

ប្រភព៖ i-111.com

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK