ថ្មីៗនេះ! ក្រោយមានករណីផ្ទុះហ្គាស់ច្រើនពេក ក្រសួង​ចេញវិធានការ​តឹងរឹងឲ្យ​ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវគោរពជាតាមដាច់ខាត
Connect with us

ថ្មីៗ

ថ្មីៗនេះ! ក្រោយមានករណីផ្ទុះហ្គាស់ច្រើនពេក ក្រសួង​ចេញវិធានការ​តឹងរឹងឲ្យ​ម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវគោរពជាតាមដាច់ខាត

ដោយសារកន្លង​មក​ចេះ​តែ​មាន​រឿង​ផ្ទុះ​ហ្គាស់​បង្ក​ឲ្យ​មាន​អគ្គីភ័យ​នាំ​ឲ្យ​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​រង​របួស​ជា​ច្រើន​ករណី ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពលបាន​ចេញប្រកាស​ស្តីពី​បទបញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សុវត្ថិភាព​សន្និ​ធិ (​ស្តុក​) ឧស្ម័ន​អិល​ភីជី (​ហ្គាស​) ក្នុង​កំប៉ុង ឬ​ធុង ដើម្បី​លក់​និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​បច្ចេកទេស​សុវត្ថិភាព សន្និធិ​ប្រេងរំអិល​ក្នុង​កំប៉ុង និង​ធុង ដើម្បី​លក់​និង​ប្តូរ​ដល់​យាយ​យន្ត​។ សេចក្តី​លម្អិត​អំពី​ការ​ណែនាំ​អំពីការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ហ្គាស់ ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវ​អនុវត្ត​តាម​បទ​បញ្ចា​និង​វិធានការ​បច្ចេកទេស​ ដូច​បានរៀបរាប់ខាង​ក្រោម៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ angkorpost

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK