ប្រសើរណាស់ ! ចាប់ពីសប្ដាហ៌ក្រោយនេះទៅ ជ្រូករស់នឹងចុះថ្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ១២ ០០០រៀល​ ក្នុង១គីឡូ ទូទាំងប្រទេស
Connect with us

ថ្មីៗ

ប្រសើរណាស់ ! ចាប់ពីសប្ដាហ៌ក្រោយនេះទៅ ជ្រូករស់នឹងចុះថ្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ១២ ០០០រៀល​ ក្នុង១គីឡូ ទូទាំងប្រទេស

ភ្នំពេញ៖ កាលពីថ្ងៃទីសុក្រ ទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅ នឹងតម្លៃសាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារ ដោយចាប់ពីសប្ដាហ៌ក្រោយនេះតទៅ តម្លៃជ្រូករស់នៅទូទាំងប្រទេស នឹងធ្លាក់ថ្លៃនៅសល់ត្រឹមតែ១២ ០០០រៀល​ ក្នុង១គីឡូ។

បើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមិត្តអញ្ជើញអាចសេចក្ដីប្រកាស ដូចខាងក្រោម៖

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK