ក្តៅៗ! ក្រុមហ៊ុន ស្មាត​សងជំងឺចិត្ត​ម្នាក់ ៥០ ដុល្លារ រឿង​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​សេវាពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញ
Connect with us

ថ្មីៗ

ក្តៅៗ! ក្រុមហ៊ុន ស្មាត​សងជំងឺចិត្ត​ម្នាក់ ៥០ ដុល្លារ រឿង​ធ្វើ​ឲ្យ​បាត់​សេវាពេញមួយថ្ងៃម្សិលមិញ

ក្រុមហ៊ុន​ទូរគមនាគមន៍ ស្មាត បាន​ចេញ​មុខ​សង​ជំងឺចិត្ត​ដល់អតិថិជន​របស់​ខ្លួន​ទាំង​អស់​នូវ​ទឹកប្រាក់ ៥០ ដុល្លារ ចំពោះ​រឿង​រអាក់រអួល​សេវា (បាត់សេវា) ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ។

ជា​ការ​សុំទោស ស្មាត នឹង​ផ្តល់ជូន​អតិថិជនបង់លុយ​ជាមុន ដែល​មាន​សុពលភាព​ចំនួន ៥០ ដុល្លារ សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ ដោយ​មាន​សុពលភាព​បីថ្ងៃ។ ដើម្បី​បាន​ទឹកប្រាក់នេះ សូមចុច *5050# ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃទី ១២ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ ម៉ោង ១១:៥៩ នាទីយប់៕

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ angkorpost

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK