ក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
Connect with us

គួរដឹង

ក្រសួងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន​ប្រកាស​ឱ្យដឹង​កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០​ថា ចំពោះ​សិស្ស​ដែលត្រូវប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​បឋម​ភូមិ និង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ ក្រសួង​នឹង​អនុញ្ញាតឱ្យ​រៀបចំ​ការប្រឡង​តាម​ប្រព័ន្ធ​សិក្សា​ពីចម្ងាយ ឬប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ទៅ​តាម​ប្រតិទិន​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​រៀងៗខ្លួន ដោយ​ធានា​នូវ​ស្តង់ដាគុណភាព​ដែល​អាចទទួលយកបាន។

ក្រសួង​បន្តថា គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​ដែល​អនុវត្តតាម​ការណែនាំរបស់​ក្រសួង គឺអាច​ចេញ​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​បឋមភូមិ និងសញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សាទុតិយភូមិ ដោយ​មានការ​ទទួលស្គាល់​ពី​ក្រសួង ប៉ុន្តែ​សាមី​គ្រឹះស្ថាន​សិក្សា​ត្រូវ​ចុះហត្ថលេខាដោយ​ខ្លួនឯង។

សូម​អាន​បន្ថែម​ក្នុង​សេចក្តីណែនាំ​ខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK