មេរៀនជីវិតដ៏ឃោឃៅទាំង៧ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវរៀនច្រើនដង
Connect with us

បែបផែនជីវិត

មេរៀនជីវិតដ៏ឃោរឃៅទាំង៧ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវរៀនច្រើនដង

១. ផ្លូវ «ងាយស្រួល» គឺកាន់តែពិបាកឡើងៗនៅខាងចុង

នេះប្រហែលជាមេរៀនមួយក្នុងចំណោមមេរៀនធំ ៗ ដែលយើងបានរៀន។

២. ស្នេហាផ្លេកបន្ទោរក៏ត្រូវការល្បឿនកំណត់

មនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាជាមួយនេះ។

៣. ទម្លាប់ដ៏តូចនិងប្រចាំថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ជាងភាពមិនជាប់លាប់

នរណាម្នាក់អាចនិយាយ ហើយបានតែនិយាយ។ មិនមានមនុស្សជាច្រើនថាធ្វើ ហើយធ្វើបានទេ។

៤. ចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនឯងមានតម្លៃច្រើនជាងសមិទ្ធផលផ្ទាល់ខ្លួន

មេរៀនដ៏លំបាកមួយនេះហើយដែលត្រូវអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ពេញមួយជីវិត: ភាពខុសគ្នារវាងភាពសប្បាយនិងសមិទ្ធផល។

៥.  រូបអ្នកគឺការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយផ្ទាល់ពីមនុស្សដែលអ្នកចំណាយពេលច្រើនបំផុតជាមួយ

មនុស្សនៅជុំវិញអ្នកគឺជាកញ្ចក់របស់អ្នក។

៦. អ្នកមិនអាចនៅដដែលរហូតឡើយ ហើយការព្យាយាមនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរគឺកាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់

ភាពរីកចម្រើនទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។

៧. “សម្លេងដ៏តូច នៅក្នុងខ្លួនអ្នកតែងដឹងថាផ្លូវណាដែលត្រូវទៅ

គោរពខ្លួនអ្នក។ សូមស្តាប់ “សម្លេងដ៏តូច” ។ ទុកចិត្តវា។ បេះដូងរបស់អ្នកនឹងមិនដែលនាំអ្នកខុស៕

ប្រភព៖ khmerfeed.asia  

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK