ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះអាកាសធាតុប្រែប្រួល ងាយនឹងឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩
Connect with us

ពីនេះពីនោះ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះអាកាសធាតុប្រែប្រួល ងាយនឹងឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩

ថ្លែង​នៅ​ក្នុងស​ន្និ​សីទ​សារព័ត៌​មាន នៅទីស្តីការក្រ សួងសុខាភិបាល ​នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមេ​សា​ឆ្នាំ២០២០នេះ លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានក្រើនរម្លឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យមានការប្រុង ​ប្រយ័ ត្ន​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​ ថែរក្សា​សុខភាព ពាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាស ធាតុត្រជាក់ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ព្រោះ​អាច​មាន​ឥទ្ធិ​ល​ពល​មិនល្អ​ចំពោះ​សុខភាព អាចធ្លាក់ខ្លួនឈឺផ្តាសាយ និង​ជួបហានិភ័យពាក់ព័ន្ធកូវីដ-១៩ ផង​ដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោករដ្ឋមន្រ្តីថ្លែងថា៖ សូមប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រ យ័ត្នពីអាកាសធាតុអា ប់អួរ ឬចុះត្រជាក់ដែល ជះឥទ្ធិពលដ ល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើង ។វាប ង្ក​ហានិភ័យ ​ប ង្ក​ជា​ជំងឺ​ផ្តាសាយ ​ជា​ទូទៅ ហើយលោកសំណូម ពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រោះខ្លាចមាន ជំងឺកូវីដ ១៩ បន្ថែម​ទៀត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​រដ្ឋមន្រ្តីសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ មានបងប្អូន​មួយ​ចំនួន​នៅ​ពេល​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ផ្សព្វផ្សាយ​រៀង​រាល់​ព្រឹក​អំពីកូវីដ-១៩ ច្រើនតែមានការធ្វេសប្រហែស ខណ:ឮថា ​ចំនួន​ឆ្លង​តិច គាត់​មិនសូវ​ភ័ យ​ព្រួយ បែរជា នាំគ្នាខ្វះការប្រុងប្រយ័ ត្នមិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទៅវិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណុចនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានក្រើនរម្លឹក​ជា​ថ្មី​ថា ដើម្បី​សុភមង្គល​ក្នុង​គ្រួសារ ក៏ដូចជៀសឲ្យផុតជំងឺកូវីដ-១៩ និង​ជំងឺ​ផ្តាសាយ​ក្តី សូម​បងប្អូន គោរព​ បទបញ្ជា​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បី​ប ញ្ជៀ​ស​ នូវ​ការ​ឆ្លង​ដែល​នាំ​ ឲ្យ​ឈាន ​ដល់​ការ​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍ និង​និង ឈានដល់ ការស្លា ប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិន​ឆ្លង​ច្រើន​នោះ​ការ ​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​វេ​ជ្ជសាស្ត្រ​ នឹងថ្ងៃនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ព្រោះអាកាសធាតុប្រែប្រួល ងាយនឹងឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ផងដែរ​មិនមាន​លទ្ធភាព​ នោះ​ទេ ។ ពេល​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះមិន​គួរ​និ យាយ​ពី​សេចក្តីស្លាប់​ទេ ប៉ុន្តែ​យើងខ្ញុំ​មានការ​ព្រួយ បារម្ភ​រឿង​ដែល​អាច​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍ ​និង​ឈាន​ដល់​ការ​បា ត់​ ប ង់ ជីវិត និង​និងសូមឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន។ក្នុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរដែល នឹងចាប់ផ្តើមនៅ​យ ប់នេះដែរសូមបងប្អូនប្រជាព លរដ្ឋខ្មែរសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះ កុំ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចល័ត ដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ដ៏សាហាវនេះ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ប្រភព៖ isharetoday

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK