ចេះវិធីទាំងអស់នេះ ធានាថាអ្នកមិនចង់យកលុយដែលគេជំពាក់ ក៏គេឲ្យដែរ
Connect with us

គួរដឹង

ចេះវិធីទាំងអស់នេះ ធានាថាអ្នកមិនចង់យកលុយដែលគេជំពាក់ ក៏គេឲ្យដែរ

ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន ការខ្ចីប្រាក់ពីមនុស្សដែលយើងស្គាល់ ឬខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ក៏ដោយ គឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឲ្យគេខ្ចី វាហាក់បីដូចជាងាយស្រួលណាស់ ប៉ុន្តែវាមានការលំបាកណាស់នៅពេលដែលគេត្រូវសងប្រាក់មកឲ្យយើងវិញ បើទោះបីជាយើងមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយ។

វិធីសាស្រ្តខាងក្រោមនេះ គឺជាវិធីដែលអ្នកអាចពិចារណាប្រើប្រាស់ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ដែលអ្នកឲ្យគេខ្ចីមកវិញ ដោយមិនមានការប្រទាំងប្រទើសគ្នា៖

១. ប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គម

វាមានភាពងាយស្រួលណាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន សម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងបណ្តាញសង្គម ជាពិសេសហ្វេសប៊ុក។ មនុស្សមួយចំនួន ថែមទាំងប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមនេះ ដើម្បីបញ្ជូនសារដោយប្រយោលទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួន ដែលអ្នកចង់ប្រាប់ទៅ ប៉ុន្តែមិនអាចប្រាប់ទៅដោយផ្ទាល់បាន។ ដូច្នេះ អ្នកអាចបង្ហោះរូបភាព កាបូបទទេស្អាត ដោយការនិយាយបញ្ជិតបញ្ជៀងទាក់ទងនឹងរឿងទឹកប្រាក់ជាដើម។ ការធ្វើបែបនេះ អាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្ចីប្រាក់អ្នក ដឹងខ្លួនផងដែរ។

២. និយាយប្រាប់ដោយប្រយោល

ការនិយាយដោយប្រយោល ពេលខ្លះ មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងការនិយាយប្រាប់ដោយផ្ទាល់ផង។ នៅពេលដែលអ្នកជួបគ្នា អ្នកអាចនិយាយបង្ហើរ ពាក្យសម្តីតម្អូញតម្អែរពីការមិនមានប្រាក់ដើម្បីចំណាយក្នុងជីវិតជាដើម។

៣. និទានរឿងខ្ចីប្រាក់

នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តចិន មានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គ ដែលមិនខ្វល់ពីរាជកិច្ចទេ ហើយទុកកិច្ចការទាំងនោះចោល។ ព្រះអង្គទ្រង់សព្វព្រះទ័យទតល្ខោន និងការកម្សាន្តផ្សេងៗ។ មន្រ្តីមួយចំនួន ព្យាយាមនិយាយរិះគន់ព្រះអង្គតាមត្រង់ ដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្ញល់យ៉ាងខ្លាំង។ មន្រ្តីមួយរូប មានបំណងចង់ពន្យល់ឲ្យព្រះអង្គងាកមកគិតពីរាជកិច្ចវិញ ប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយតាមត្រង់ ដោយសារតែភ័យខ្លាចព្រះមហាក្សត្រដាក់ទោស។ ដូច្នេះ មន្ត្រីរូបនោះ បានឲ្យក្រុមល្ខោន ដែលព្រះអង្គចូលចិត្តមើល លេងរឿងទាក់ទងនឹងព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងផែនដី ដែលមិនខ្វល់ពីរាជកិច្ច។ ក្រោយពីព្រះអង្គទតហើយ ទ្រង់ក៏បានងាកមកបំពេញកិច្ចការងារនោះវិញ។

រឿងនេះបានបញ្ជាក់ដែរថា ពេលខ្លះ អ្នកមិនចាំបាច់និយាយតាមត្រង់ទេ ប៉ុន្តែអ្នកអាចលើកយកប្រធានបទមួយ មកនិយាយលេងជាមួយអ្នកខ្ចីប្រាក់អ្នក។ ការធ្វើបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យគេដឹងខ្លួន ដោយខ្លួនឯង ហើយវាក៏ជាការទុកមុខមាត់ដល់អ្នកដែលខ្ចីប្រាក់នោះដែរ៕

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK