មកស្គាល់ប្រទេសទាំង ​១៥ ដែលមានកងទ័ពច្រើនជាងគេបំផុត
Connect with us

អន្តរជាតិ

មកស្គាល់ប្រទេសទាំង ​១៥ ដែលមានកងទ័ពច្រើនជាងគេបំផុត

យោង​តាម​ចំណាត់​ថ្នាក់​របស់ Global Firepower បាន​បង្ហាញ​ពី​សមត្ថភាព​ខុស​ៗ​គ្នា​នៃ​យោធា​ក្នុង​ប្រទេស​ជុំ​វិញ​ពិភពលោក។ ក្នុង​នោះ គេហទំព័រ​ដ៏​ល្បី​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ពី​បញ្ជី ប្រទេសទាំង ១៥ មានកងទ័ពច្រើនបំផុត និងអាចប្រយុទ្ធគ្រប់ពេល ៖

១. តួកគី

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖ ៣៥០ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖ ៣៦០ ៥៦៥ នាក់

២. កូឡុំប៊ី

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៣៦៩ ១០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖១៤២ ៤៥០ នាក់

៣. មីយ៉ាន់ម៉ា

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៤០៦ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖១១០ ០០០ នាក់

៤. ឥណ្ឌូនេស៊ី

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៤៣៥ ៧៥០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៥៤០ ០០០ នាក់

៥. វៀតណាម

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៤៤៨ ៥០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៥ ០៤០ ០០០ នាក់

៦. អេហ្ស៊ីប

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៤៥៤ ២៥០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៨៧៥ ០០០ នាក់

៧. អាល់ហ្សេរី

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៥២០ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៣៦០ ៥៦៥ នាក់

៨. អ៊ីរ៉ង់

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៥៣៤ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៤០០ ០០០ នាក់

៩. កូរ៉េខាងត្បូង

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៦២៥ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៥ ២០២ ២៥០ នាក់

១០. ប៉ាគីស្ថាន

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៦៣៧ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖២៨២ ០០០ នាក់

១១. កូរ៉េខាងជើង

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖៩៤៥ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៥ ៥០០ ០០០ នាក់

១២. ​រុស្ស៊ី

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖១ ០១៣ ៦២៨ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖២ ៥៧២ ៥០០ នាក់

១៣. សហរដ្ឋអាមេរិក

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖១ ២៨១ ៩០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៨០១ ២០០ នាក់

១៤. ឥណ្ឌា

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖ ** ១ ៣៦២ ៥០០ នាក់**
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖ ** ២ ៨៤៤ ៧៥០ នាក់**

១៥. ចិន

 • កង​ទ័ព​សកម្ម ៖២ ១៨៣ ០០០ នាក់
 • កងទ័ព​បម្រុង ៖៥១០ ០០០ នាក់

ប្រភព៖ social.sabay.com.kh

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK