ក្រសួងសាធារណការ​បង្ហាញពីវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ ​ជៀសវាងការក្លែងបន្លំ​ផ្លាកលេខយាន​យន្ត​មាន​​ QR Code
Connect with us

គួរដឹង

ក្រសួងសាធារណការ​បង្ហាញពីវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ ​ជៀសវាងការក្លែងបន្លំ​ផ្លាកលេខយាន​យន្ត​មាន​​ QR Code

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ បានជូន​ដំណឹង​មួយ ស្ដីពី វិធី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃ​ប័ណ្ណ​សម្គាល់​យានយន្ត ប័ណ្ណ​បើកបរ​យានយន្ត និង​វិញ្ញាបនបត្រ​ និង​លតាប័ត្រ​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេ​ក​ទេស​យានយន្ត និង​ផ្លាក​លេខ​យានយន្ត​មាន​ QR Code។

តទៅនេះ សូមស្វែងយល់ពីវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ​ នៃមណ្ឌលសម្គាល់យានយន្ត​ បណ្ណបើកបរយានយន្តវិញ្ញាបនបត្រ​ និងលតាបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណ:បច្ចេកទេសយានយន្ត​ និង​ផ្លាកលេខយានយន្តមាន​ QR CODE​ ដើម្បីអាចជៀសវាងពីការក្លែងបន្លំផ្សេងៗ៖

 

ប្រភពអត្ថបទ៖ swiftnewsdaily.com

 

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK