លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ធ្វើជា​ឧត្តម​បុគ្គល​ត្រូវ​ឈរ​លើ​គោល​កា​រណ៍​ទំា​ងនេះ​
Connect with us

គួរដឹង

លោក​ឧកញ៉ា​ គួច​ ម៉េ​ងលី​៖ ធ្វើជា​ឧត្តម​បុគ្គល​ត្រូវ​ឈរ​លើ​គោល​កា​រណ៍​ទំា​ងនេះ​

«មើល​គេ​ ឱ្យ​ដូច​មើលខ្លួន​ឯង​

ស្រឡាញ់​គេ​ ឱ្យ​ដូច​ស្រឡាញ់​ខ្លួនឯង​

គោរព​គេ​ ឱ្យ​ដូច​គោរព​ខ្លួនឯង​

លះបង់​ឱ្យ​គេ​ ឱ្យ​ដូច​លះបង់​ឱ្យ​ខ្លួនឯង​

សរសើរ​គេ​ ឱ្យ​ដូច​សរ​សើរ​ខ្លួនឯង​។»

លោក​ឧកញ៉ា​ វេជ្ជបណ្ឌិត​ គួច​ ម៉េ​ងលី​ បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ចំណុច​ទាំង៥នេះ​ គឺជា​គោលការណ៍​សម្រាប់​ធ្វើជា​ឧត្តម​បុគ្គល​។ ឧត្តម​បុគ្គល​ គឺជា​បុគ្គល​ដែល​មាន​កិត្តិយស​ឧដុង្គឧត្តម​។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​នៅ​កម្ពុជា​ ពាក្យ​ថា​ឧត្តម​បុគ្គល​ ភាគច្រើន​គេ​ផ្តោត​ទៅលើ​អ្នក​ដែល​មានទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ ឬមានបុណ្យ​ស័ក្តិ​ខ្ពស់ទៅ​វិញ​៕

ប្រភព៖ www.interconrooster.com

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK