សូមចូលរួមគំាទ្រដើម្បីបរិស្ថាន! ថង់ផលិតចេញពីរុក្ខជាតិ ដែលជាស្នាដៃផលិតរបស់ខ្មែរយើង
Connect with us

ថ្មីៗ

សូមចូលរួមគំាទ្រដើម្បីបរិស្ថាន! ថង់ផលិតចេញពីរុក្ខជាតិ ដែលជាស្នាដៃផលិតរបស់ខ្មែរយើង

ថ្មីនេះគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយទៀតដែលកើតចេញពីក្រុមហ៊ុន Cleanbodiaបានផលិតថង់ចេញពីរុក្ខជាតិដើម្បីរួមចំណែកក្នុងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយសារតែសព្វថ្ងៃនេះមានតំរូវការប្រើប្រាស់ច្រើននៃចង់។

វាពិតជារឿងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលក្រុមហ៊ុន Cleanbodiaអាចធ្វើបាននេះបើតាមការរៀបរាប់បានអោយដឹងថា ថង់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ដំឡូងមីដែលវានឹងរលាយទៅវីញក្នុងរយះពេលប្រំាមួយខែខុលពីថង់ដែលធ្វើដោយផ្លាស្ទិចវាមានអាយុកាលពី ១០០ឆ្នំា ទៅ ៤៥០ឆ្នំា។

ដូចនេះសូមបងប្អូនលោកតាលោកយាយមេត្តាជួយគំាទ្រថង់ធ្វើចេញពីរុក្ខជាតិដើម្បីរួមចំណែក្នុងការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននៅជំុវិញខ្លួន។ត្រូវចងចំាថាបរិស្ថានស្អាតទើបយ៉ាងអាចរស់នៅដោយមានសុខភាពល្អនិងមានកំឡំាងមំាមួន។ប្រសិនបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅជាវតាមរយៈលីងនេះ http://www.cleanbodia.com/en/order/. ឬក៏ធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានទៅទំព័រ Cleanbodia បាន៕​ ចុចទីនេះដើម្បីមើលវីឌីអូរ

ប្រភព៖ pressnews.today

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK