សូមប្រយ័ត្នឲមែនទែន! មានកម្មវិធីជាង ២ពាន់ រកឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុង Google Play Store
Connect with us

ថ្មីៗ

សូមប្រយ័ត្នឲមែនទែន! មានកម្មវិធីជាង ២ពាន់ រកឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុង Google Play Store

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរបស់អូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ថា Google Play Store មានកម្មវិធីដែលមានគំនិតអាក្រក់ជាង 2000 ហើយមួយចំនួនត្រូវបានទាញយកនឹងមានប្រជាប្រិយភាពទៀតផង។ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវបច្ចេក​វិទ្យាព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំកន្លងមក Google Play Store មានកម្មវិធីចំនួន 2.040  មានមេរោគ។

ការស្រាវជ្រាវនេះបានស្រាវជ្រាវកម្មវិធីចំនួន 1 លានលើ Play Store ហើយបានរកឃើញកម្មវិធីក្លែងក្លាយជាច្រើនដោយគ្មានមេរោគ ប៉ុន្តែវាបានស្នើសុំការចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលកម្មវិធីមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ឮ ឬធ្លាប់ស្គាល់ដូចជា Hill Climb Racing ឬ Temple Run។

ការប្រើប្រាស់ VirusTotal នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើកម្មវិធីដែលសង្ស័យចំនួន 7246 បានរកឃើញថាមាន 2.040 ករណីធ្ងន់ធ្ងរ និងមានហានិភ័យសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ លើសពីនេះទៀតមានកម្មវិធីចំនួន 1.565 ដែលស្នើសុំការចូលប្រើទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់សំខាន់ៗ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានចំនួន 1.407 នៅក្នុងកម្មវិធី។

កម្មវិធីដែលប្រើក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរបាយការណ៍សុវត្ថិភាពត្រូវបានលុបចេញពី Play Store ហើយក្រុមការងារ Google បានបដិសេធកម្មវិធីដែលត្រូវបានផ្ញើចេញ។ Play Store បានកើនឡើង 55% កាលពីឆ្នាំមុននិងបានផ្អាកកម្មវិធីដែលមិនមានស្តង់ដារបាន66% ៕

ប្រភព៖ iphone-droid

ផ្តល់សិទិ្ធដោយ៖ angkorpost

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK