ត្រៀមខ្លួន! ពេលនេះ «ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី» បានប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន ២១ នាក់បន្ថែមទៀត
Connect with us

ថ្មីៗ

ត្រៀមខ្លួន! ពេលនេះ «ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី» បានប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីចំនួន ២១ នាក់បន្ថែមទៀត

នាពេលថ្មីនេះ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ បានជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង ០២ភេទ ដែលមានបំណងចង់ចូលបម្រើការងារ នៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី តាមរយៈការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីចំនួន ២១ នាក់បន្ថែមទៀត ទៅលើជំនាញ នីតិសាស្រ្ត និង រដ្ឋបាលសាធារណៈ៕

សូមមើលសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោម

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK