សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន ! ចាបពីថ្ងៃទី ២៥ នេះទៅ ភ្លៀង ផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងនៅតែបន្តរកើតមាន
Connect with us

ថ្មីៗ

សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូន ! ចាបពីថ្ងៃទី ២៥ នេះទៅ ភ្លៀង ផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់នឹងនៅតែបន្តរកើតមាន

ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយមចេញសេចក្តីប្រកាសក្តៅៗនៅថ្ងៃទី ២៥ នេះថា៖ នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និង តំបន់មួយចំនួនរហូតដាច់ខែ ឧសភានេះ។ ជាងនេះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតមានចន្លោះពី ៣៣ អង្សារសេ ដល់ ៣៥ អង្សារសេ ចំណែក ភ្លៀងក៏បាននាំផ្គររន្ទះ រូបផ្សំនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ថែមទៀតផង។ សូមបងប្រយ័ត្នមានការប្រុងប្រយ័ត្ន៕

ប្រភព៖ ក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK