កុំឲឱកាសនេះរំលង! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីរហូតដល់ ១៣០០នាក់ បន្ថែមទៀត
Connect with us

ថ្មីៗ

កុំឲឱកាសនេះរំលង! ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មីរហូតដល់ ១៣០០នាក់ បន្ថែមទៀត

តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ២០៤.សនប ចុះថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើការជូនដំណឹង​ជាសាធារណៈ​ដល់បេក្ខជន បេក្ខនារី សិស្សានុសិស្ស និងមន្រ្តីរាជការទូទៅ ស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន១៣០០០នាក់៕

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតសូម​មើលក្នុង​សេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK