ជួយស៊ែរបន្តរ! ឥឡូវនេះក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៤៧ កន្លែងបន្ថែមទៀត
Connect with us

ថ្មីៗ

ជួយស៊ែរបន្តរ! ឥឡូវនេះក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ប្រកាសរើសក្របខណ្ឌចំនួន ៤៧ កន្លែងបន្ថែមទៀត

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK