ជូកឺលៀង៖ រៀនហើយមិនរំលឹក ស្មើនឹងភ្លេច តាំងចិត្តហើយមិនធ្វើ ស្មើនឹងបរាជ័យ!
Connect with us

បែបផែនជីវិត

ជូកឺលៀង៖ រៀនហើយមិនរំលឹក ស្មើនឹងភ្លេច តាំងចិត្តហើយមិនធ្វើ ស្មើនឹងបរាជ័យ!

រឿងសាមកុក (Three Kingdoms) ដែលហៅជាភាសាខ្មែរថា “នគរទាំងបី” ជាវណ្ណកម្មដ៏ល្អមួយអាចឱ្យមនុស្សរៀនសូត្របានច្រើនបំផុត អំពីការដឹកនាំជាតិ ការប្រើប្រាស់មនុស្ស និងការស្គាល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់។ អ្នកដែលបានទស្សនាគ្រប់គ្នាតែងតែសរសេរ​មិនដាច់ពីមាត់ទេ។

ចំណែកឯតួអង្គមួយដ៏ល្បីល្បាញ ដែលអ្នកនិពន្ធបានថតជាភាយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ឡើងវិញ មានការទទួលស្គាល់នូវតួអង្គមួយ ដែល​គេមានសមត្ថភាព និងប្រាជ្ញាមិនធម្មតាទេ ម្នាក់នោះគឺ ជូកឺលៀង ឬហៅថា “ខុងមិញ” ។ ឈ្មោះ “ខុង” នៅក្នុងភាសាចិនហៅស្មើនឹងរាជគ្រូ ឬអ្នកដែលមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់។

ប្រសិនបើនិយាយអំពីភាពចេះដឹងរបស់គេអាចនិយាយបានថា “ដឹងមេឃ និង ដិី” តែម្តង។ នៅក្នុងថ្ងៃយើង យើងខ្ញុំក៏បានលើកយកគោល​គំនិតរបស់គេមួយឃ្លា មកចែកជូនដល់មិត្តអ្នកអានផងដែរ។ ចំពោះទស្សនៈនោះគឺ «រៀនហើយមិនរំលឹក ស្មើនឹងភ្លេច តាំងចិត្តហើយមិនធ្វើ ស្មើនឹងបរាជ័យ»។

នៅក្នុងការអនុវត្តក្តី ការសិក្សាក្តី មនុស្សដែលបានតែនិយាយតែគ្មានការអនុវត្ត និងសកម្មភាព ត្រូវគេមិនបានគិតថាជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ ឬអាចយកជាការបានឡើយ។ ដូច្នេះ បើយើងរៀន ត្រូវតែឧស្សាហ៍លើកមករំលឹកឡើងជៀសវាងការភ្លាត់ភ្លេចអស់។ ចំណែក​ឯបើយើងមានការតាំងចិត្ត តែមិនបានធ្វើអ្វីសោះនឹង ក៏គ្មានប្រយៅជន៍ដែរ វាស្មើនឹងបរាជ័យទាំងមិនចេញច្បាំង។

ដូច្នេះហើយ បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ជោគជ័យ ចង់រៀនចេះ ឬចង់ធ្វើអ្វីឱ្យបានសម្រេចត្រូវតែអនុវត្តឱ្យសកម្មបំផុត មិនអាចទុកចោល ឬព្​រងើយ​កន្តើយនោះ បើធ្វើបែបនេះ គឺស្មើនឹងការបរាជ័យហើយ៕ (thebackways)

មតិយោបល់

Trending