ពិតជាអនាគតដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជា! កូនខ្មែរថ្នាក់វិទ្យាល័យ អាចបង្កើតទូរស័ព្ទ វិទ្យុ អំពូលភ្លើង និងវត្ថុវិទ្យាសាស្ដ្រច្រើនទៀតបាន!
Connect with us

គួរដឹង

ពិតជាអនាគតដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជា! កូនខ្មែរថ្នាក់វិទ្យាល័យ អាចបង្កើតទូរស័ព្ទ វិទ្យុ អំពូលភ្លើង និងវត្ថុវិទ្យាសាស្ដ្រច្រើនទៀតបាន!

សិស្ស​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​វត្ត​ស្វាយ បាន​បង្កើត​ទូរសព្ទ​ និង​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​មួយ​ចំនួន​ទៀត។

អ្នក​ខ្លះ​វ័យ​ទើប ១៤ ទៅ ១៥​ឆ្នាំ រៀន​មិន​ទាន់​ចប់​វិទ្យាល័យ​ផង តែ​សមត្ថភាព​មិន​អាច​មើល​ស្រាល​បាន​ទេ។ អនាគត​​ពួកគេ​គឺ​ជា​ធនធាន​មនុស្ស​​ ដែលនឹង​ជួយ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍន៍​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្ត​និង​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។

មើល​ត្រួសៗ​ឧបករណ៍ ដែល​ក្រុម​សិស្ស​វិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វកម្ម​នៅ​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន សែន​វត្ត​ស្វាយ ច្នៃ​បង្កើត​បាន​​ មិន​សរសើរ​មិន​បាន​មែន។ (pressnews)

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK