អនិច្ចាជីវិតអ្នកប្រដាល់! ដើម្បីប្រទេសជាតិតស៊ូប្រកួតរហូតដល់របូតឆ្អឹងស្មាទាល់តែបានមេដាយមាស!
Connect with us

បែបផែនជីវិត

អនិច្ចាជីវិតអ្នកប្រដាល់! ដើម្បីប្រទេសជាតិតស៊ូប្រកួតរហូតដល់របូតឆ្អឹងស្មាទាល់តែបានមេដាយមាស!

កីឡាករម្នាក់នេះពិតជាស៊ូដល់ទីបំផុតមែនស៊ូប្រកួុតដល់របូតឆ្អឹងស្មាហើយមិនព្រមចុះចាញ់ទេប្រឹងដណ្តើមយកមេដៃមាសមកជូនមាតុភូមិប្រទេសទាល់តែបាន។

បើបងប្អូនស្រលាញ់កីឡានិងលើកស្ទួុយកីឡា សូមជួុយឡាយនឹងស៊ែរផងដើម្បីអោយប្អូនៗបានស្គាល់និងអោយប្អូនៗរួុចផុតពីគ្រឿងញៀន៕

(morningfresh)

មតិយោបល់

Trending