មើលហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នា! មិនមែនជា បូជនីយដ្ឋាន តែជារមណីយដ្ឋានទៅវិញ!​ ហួសចិត្ត!
Connect with us

ថ្មីៗ

មើលហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នា! មិនមែនជា បូជនីយដ្ឋាន តែជារមណីយដ្ឋានទៅវិញ!​ ហួសចិត្ត!

មានមនុស្សមួយចំនួនគិតថាកន្លែងនោះ កសាងឡើងដើម្បីលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនា តែពេលឃើញរូបភាពទាំងនេះហើយយល់ថាការធ្វើឡើងនេះ ដើម្បីបន្ទាបបន្ថោកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅវិញទេ។  មិនមែនជា បូជនីយដ្ឋាន តែជារមណីយដ្ឋានទៅវិញ!​ សូមមេត្តាកុំយកព្រះពុទ្ធសាសនាមកធ្វើអាជីវកម្ម ។ មិនមែនតែៗស្ករៗទេ ប៉ុន្តែបើជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នា គួរតែជួយស្ថាបនាគ្នា។

នៅក្នុងរូបភាពនេះឃើញថា អ្នកទាំងឡាយដែលទៅកាន់ទីនោះបាននាំគ្នាអង្គុយលេង ថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៏ស្ទើរតែនៅលើព្រះពុទ្ធដិមាករទៅហើយ នេះឬការគោរពព្រះរបស់ពុទ្ធសាសនិជនខ្មែរនោះ ហើយបើយើងតាមដានឲ្យច្បាស់ទៅនៅលើសកលលោកដែលគេគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាគេធ្វើដូច្នោះដែរឬទេ តាមមតិខ្ញុំគួរតែយើងនាំគ្នាកសាងព្រះពុទ្ធដិមាករនៅលើទីតាំងណាមួយឲ្យបានធំខ្ពស់ទៅទើបប្រសើរជាង ៕

ប្រភព៖ facebook

មតិយោបល់

Trending