ចង់ឡូយ ចុងក្រោយទឹកភ្នែក! នេះហើយលទ្ធផលកែឡានកាច់សោរ ទៅជា smart key! ប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា
Connect with us

គួរដឹង

ចង់ឡូយ ចុងក្រោយទឹកភ្នែក! នេះហើយលទ្ធផលកែឡានកាច់សោរ ទៅជា smart key! ប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា

យោងទៅតាម Account Facebook ឈ្មោះ​ Seanghai Frankenstein បានផ្តល់ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់សុវត្ថិភាព ហើយវាបានកើតឡើងផ្ទាល់ចំពោះរូបគាត់ សូមអាច Status របស់គាត់ដូចខាងក្រោម​” ចំពោះអ្នកជិះឡានប្រភេទកាច់សោរហើយកែច្នៃដាក់smart key ហាមជិះឡើងលើភ្នំបូកគោព្រោះពេលឡើងទៅដល់លើភ្នំប្រព័ន្ធបញ្ជាទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់……មិនអាចបញ្ជាអ្វីទាំងអស់…សូម្បីតែបញ្ឆេះឡានក៏មិនអាចដែរ….ហើយពេលហៅជាងពីខាងក្រោមទៅគឺ១២០$ជួយប្រាប់អោយអ្នកដែលកែច្នៃដាក់smart keyបានឃើញផង…ព្រោះមិនចង់អោយជួបបញ្ហាដូចញ៉ុម”

ប្រភព៖ facebook

មតិយោបល់

Trending