រឿងអប់រំដ៏ស៊ីជម្រៅ! អំនួត ភាពក្អេងក្អាង គិតថាមានតែខ្លួនឯងទេដែលអស្ចារ្យ តែកុំភ្លេចគិតថា...
Connect with us

បែបផែនជីវិត

រឿងអប់រំដ៏ស៊ីជម្រៅ! អំនួត ភាពក្អេងក្អាង គិតថាមានតែខ្លួនឯងទេដែលអស្ចារ្យ តែកុំភ្លេចគិតថា…

អំនួត ភាពក្អេងក្អាង គិតថាមានតែខ្លួនឯងទេដែលអស្ចារ្យ តែកុំភ្លេចគិតថាក្រោមមេឃមិនមែនមានតែអ្នកទេ)King Cobra គឺជាប្រភេទពស់វែកមានពិសដែលមានប្រវែងវែងជាងគេបង្អស់រហូត ៤ ទៅ​ ៥ ម៉ែត្រ។​​ ​វាជាប្រភេទសត្វពស់ដែលសីុសត្វពស់គ្នាវា។
ចំនែកឯ Reticulated Python ជាប្រភេទសត្វពស់ថ្លាន់ដែលមានទំហំនិងប្រវែងវែងគេបង្អស់ រហូតដល់ ៥ ទៅ ៦ ម៉ែត្រ។ ពស់ថ្លាន់គឺគ្មានពិសទេ វាសំលាប់ចំណីរបស់វាដោយការរឹត។ ចំណីរបស់វាគឺ កណ្តុរ មាន់ ទា ជាដើម។

ដូចឃើញក្នុងរូប king Cobra (ស្តេចពស់វែក) ព្យាយាមសីុ ពស់ថ្លាន់ ព្រោះវាគិតថា វានឹងអាចសីុពស់ថ្លាន់បាន ដូចដែលវាធ្លាប់សីុពស់តូចៗផ្សេងទៀត។​ វាបានទៅខាំក្បាលពស់ថ្លាន់ ហើយពស់ថ្លាន់ក៏រឹតពស់វែកយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ប៉ុន្តែពស់ថ្លាន់បានងាប់តាំងពីពស់វែកចឹកវាបានតែ ៣០ វិនាទី ម្លេះ ប៉ុន្តែពស់វែកក៏មិនអាចដោះខ្លួនចេញពីការរឹតរបស់ពោះថ្លាន់ឡើយ វាក៏ត្រូវងាប់ដែរ។​ ការពិតពស់វែក​និងពស់ថ្លាន់កំរជួបគ្នាណាស់។

រឿងនេះបានប្រាប់យើងថា “បើអ្នកគិតថា អ្នកខ្លាំងជាងគេ អស្ចារ្យជាងគេ អ្នកគិតខុសហើយ។ ការមើលងាយ មើលស្រាល ការធ្វើអ្វីដែលមិនចេះប្រមាណខ្លួន ប្រាកដជាបរាជ័យ។” (modern laundry)

មតិយោបល់

Trending