ជួយបញ្ចេញមតិតិចមក! រោងកុនបែប Private សម័យអីឡូវមាន ពូក ភួយ សម្រាប់គេងជាគូបានទៀត
Connect with us

ថ្មីៗ

ជួយបញ្ចេញមតិតិចមក! រោងកុនបែប Private សម័យអីឡូវមាន ពូក ភួយ សម្រាប់គេងជាគូបានទៀត

រោងកុនបើកថ្មី ក្រោមស្លាកឈ្មោះ iCinema ដែលមានទីតាំងក្រោយផ្សារទំនើបសុវណ្ណាមានបញ្ជាក់នៅលើផេកផ្ទាល់របស់ខ្លួនមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ។ រោងកុនមានភួយ ពួកដេក ដែលបានបើកលើកមុនមួយ ក៏មានទីតាំងនៅជិតផ្សារសុវណ្ណាដូចគ្នា តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ច ចុះបង្ក្រាប នឹងរកឃើញនៅយុវវ័យក្មេងៗ នាំគ្នាជាគូចូលទៅ ៕

ប្រភពអត្ថបទ៖ lookgooday.com

មតិយោបល់

Trending