ពិតជាអស្ចារ្យ មែនជាមួយនឹង 3D Animationមួយនេះ (មានវីដេអូ)
Connect with us

ទាក់ទាញ

ពិតជាអស្ចារ្យ មែនជាមួយនឹង 3D Animationមួយនេះ (មានវីដេអូ)

សម្រាប់បងប្អូនដែលមានជំនាញខាងផ្នែករថនា (Design)នោះ ច្បាស់ណាស់ទោះបីជាគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងវាក៏ដោយ ក៏ច្បាស់ជាធ្លាប់ស្គាល់គំនូរ ឬវីដេអូ 3Dនេះតែម្តង ដែលតម្រូវអោយអ្នកធ្វើនេះចេះគូររូបស្ទាត់ជំនាញ ចេះដាក់ឆ្អឹង ដាក់សាច់ និងការធ្វើចលនានៅលើ Character នេះតែម្តងដែលគេហៅថា 3D Animationនេះតែម្តង។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះ យើងសង្កេតឃើញមានការចាក់បង្ហាញនូវ 3D Animationមួយស្តីអំពីមនុស្សជាច្រើនដែលធ្លាក់គរលើគ្នាដូចជាមនុស្សពិតៗយ៉ាងអញ្ចឹង ពិតជាឡូយមែនទែន។

ចង់ដឹងច្បាស់ថាវីដេអូមួយនេះឡូយយ៉ាងណា បងប្អូនអាចអូសទៅកាន់ផ្នែកខាងក្រោមបង្អស់យឺតៗដើម្បីអាចទស្សនារូបភាពនីមួយៗបាន។

មតិយោបល់

Trending