បុរសម្នាក់ឱ្យប្រហិតមួយចង្កាក់ទៅសត្វឆ្កែ សត្វឆ្កែនោះបានតបស្នងសងគុណមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដល់បុរសនោះវិញ (មានវីដេអូ)
Connect with us

ទាក់ទាញ

បុរសម្នាក់ឱ្យប្រហិតមួយចង្កាក់ទៅសត្វឆ្កែ សត្វឆ្កែនោះបានតបស្នងសងគុណមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដល់បុរសនោះវិញ (មានវីដេអូ)

ជាធម្មតាពាក្យចាស់តែងតែពោលថា រាល់អំពើដែលយើងបានសាងរមែងនាំមកនូវលទ្ធផលមកដល់ខ្លួនយើងវិញ ដូចនេះហើយបើសិនជាយើងព្យាយាមសាងនូវអំពើល្អ នោះអំពើល្អទាំងនោះនឹងវិលត្រលប់មករកយើងវិញនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខាន។

ជាក់ស្តែងដូចជាបុរសដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹង ដោយសារតែគាត់មានទឹកចិត្តសប្បុរសនៅពេលដែលឃើញសត្វឆ្កែមួយក្បាលមួយក្បាលមកអង្គុយមើលគាត់ទិញប្រហិត គាត់ក៏បានឱ្យប្រហិតដែលគាត់ទិញនោះទៅកាន់សត្វឆ្កែ។ ថ្វីត្បិតតែក្រោយគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីសត្វឆ្កែនោះមែន តែសត្វឆ្កែនោះបានព្យាយាមតាមជួយយកអាសាបុរសនោះគ្រប់ពេលវេលា រហូតដល់ពេលចុងក្រោយឆ្កែនោះបាននាំឱ្យបុរសនោះមានឱកាសបានជួយមនុស្សស្រីដែលគាត់លួចស្រលាញ់ថែមទៀតផង។

មតិយោបល់

Trending