មិននឹកស្មានថា សត្វមឹកធាតុពិតជាសត្វក្រៅភពសោះ!
Connect with us

ទាក់ទាញ

មិននឹកស្មានថា សត្វមឹកធាតុពិតជាសត្វក្រៅភពសោះ!

រឿងរ៉ាវហួសចិត្តដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញគឺមានច្រើនរាប់មិនអស់។ ក្នុងនោះមានខ្លះគួរអោយជឿ ខណះដែលខ្លះទៀតពិបាកនឹងជឿថាវាជារឿងពិតរឺអត់ណាស់។ តួយ៉ាងដូចជាការអះអាងថាសត្វមឹកដែលជាគ្រឿងសមុទ្រដ៏ឆ្ងាញ់របស់យើងធាតុពិតគឺជាសត្វក្រៅភពសោះ។​

តាមការស្រាវជ្រាវ