តើអ្នកធ្លាប់ទេ ដែលអ្នកមិនអាចគេងលក់ទោះបីជាអ្នកងងុយគេងយ៉ាងណាក៏ដោយ?
Connect with us

គួរដឹង

តើអ្នកធ្លាប់ទេ ដែលអ្នកមិនអាចគេងលក់ទោះបីជាអ្នកងងុយគេងយ៉ាងណាក៏ដោយ?

តើអ្នកមិនអាចគេងលក់មែនដែរទេ? វាសុទ្ធតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកទាំងអស់។ ខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលមិនអាចគេងលក់ ខុសពីខួរក្បាលដែលអ្នកអាចគេងលក់បានយ៉ាងស្រួល ដែលនេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយ ដែលចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins។

អ្នកស្រាវជ្រាបានរកឃើញថា អ្នកដែលគេងមិនលក់ មានខួរក្បាល ដែលងាយនឹងប្រែប្រួលខ្លាំង ឬមានសមត្ថភាពល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។ ជាទូទៅ វាជារឿងមួយល្អ បើយោងតាមសម្តីរបស់អ្នកនិពន្ធ Rachel Salas។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល អ្នកក៏ចង់ឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកងាយនឹងផ្លាស់ប្តូរដែរ ដើម្បីឲ្យផ្នែកធម្មតារបស់ខួរក្បាលរបស់អ្នកអាចក្លាយទៅជាផ្នែកដែលមិនងាយនឹងប៉ះពាល់។

ប៉ុន្តែ ក្នុងករណីនេះ រឿងល្អជាច្រើន អាចក្លាយជារឿងអាក្រក់វិញ បើយោងតាមសម្តីរបស់Salas។ នៅពេលដែលអ្នកគេងមិនលក់ មានអារម្មណ៍ងងុយគេង ពួកគេត្រូវការរំខានដោយការព្រួយបារម្ភដែលមានភាពតានតឹង គំនិតផ្សេងៗ ឬភាពមមាញឹកជាដើម ហើយវាពិបាកក្នុងការបំបាត់ការគិតរំខានបែបនោះ ក្នុងពេលកំពុងតែសំរាក។ វាមិនច្បាស់ទេ ប្រសិនបើសកម្មភាពខួរក្បាល បានបង្កឡើងដោយការគេងមិនលក់។ នេះជាអ្វីដែលSalas បាននិយាយ។

នៅក្នុងពេលអនាគត ការស្រាវជ្រាវជាច្រើន អាចនាំទៅដល់ការសម្មាធិដែលអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងអស់នោះ។ កត្តាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចគេងលក់ផងដែរ ដែលទាមទារឲ្យអ្នកនោះ ដឹងពីបញ្ហារបស់ខ្លួន ដោយវាអាចជាភាពមិនប្រក្រតីនៃការគេង ឬការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកឥរិយាបថ។ វាអាចកំណត់ឲ្យដឹងថាបញ្ហានៅត្រង់ណា ហើយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការគេងរបស់អ្នកបាន៕

អត្ថបទល្អផ្សេងទៀត៖ អ្នកស្រាវជ្រាវថា ធ្វើការមួយសប្តាហ៍៤ថ្ងៃល្អជាង ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគេមិនអនុវត្ត?

ការសិក្សាមួយ ដែលធ្វើឡើង ដោយក្រុមហ៊ុន New Zealand បានបញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ដែលយើងរាល់គ្នាមានពេលរសៀលថ្ងៃសុក្រ បានបង្ហាញថា ការធ្វើការ៥ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ មិនមានប្រសិទ្ធិភាពប៉ុន្មានទេ។ ការសិក្សាទាំងអស់នោះ បានបង្ហាញបន្តទៀតថា ការធ្វើការត្រឹមតែ៤ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ល្អជា៥ថ្ងៃ។

Perpetual Guardian ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមួយ នៅWellingtonនៃប្រទេស New Zealand បានធ្វើពិសោធន៍រយៈពេលចំនួន៨សប្តាហ៍ ហើយជួលអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួន២នាក់ ដើម្បីរកឲ្យឃើញពីចំងល់នេះ។ បើយោងទៅតាមNew York Times បានឲ្យដឹងថា និយោជិក បានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃផលិតកម្ម ចំនួន២៤% និងតុល្យភាពនៃជីវិតការងារ និងជីវិតធម្មតា។ កិច្ចប្រជុំទាំងអស់ត្រូវបានកាត់បន្ថយពី២ម៉ោង ទៅកន្លះម៉ោង។

អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Andrew Barnes បានដាក់គំនិតនៃការធ្វើការចំនួន៤ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ ចូលទៅក្នុងការអនុវត្ត ក្រោយពីបានអានរបាយការណ៍ ដែលបង្ហាញអំពីការធ្វើការ៤០ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ និងភាពរំខាននៅក្នុងកន្លែងការងារ ដែលជាអ្នកសំលាប់ផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

សាស្រ្តចារ្យ ផ្នែកធនធានមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland ឈ្មោះJarrod Harr បានបញ្ជាក់ថា ការរកឃើញនេះ មានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនណាស់។ គាត់បាននិយាយថា៖ “ពួកគេធ្វើការដោយមិនចំណាយពេលវេលាចោលឥតប្រយោជន៍ ហើយធ្វើការដោយមានភាពវៃឆ្លាត ដោយមិនមែនធ្វើការធ្ងន់ជាងមុនទេ។ អ្នកគ្រប់គ្រង បាននិយាយថា បុគ្គលិកមានភាពច្នៃប្រឌិត វត្តមានរបស់ពួកគេល្អប្រសើរជាងមុន ដោយមានការបង្ហាញខ្លួនទាន់ម៉ោង ហើយពួកគេមិនចេញពីការងារមុនម៉ោងទេ។ ការងាររបស់ពួកគេមានភាពល្អប្រសើរ នៅពេលដែលពួកគេធ្វើការត្រឹមតែ៤ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍”។

សហរដ្ឋអាមេរិចវិញ មានបុគ្គលិតធ្វើការលើសពីម៉ោងដែលបុគ្គលិកនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងៗធ្វើ ដែលជាធម្យម៤៧ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ បើយោងតាម2014 Gallup Poll។ ជនជាតិអាមេរិច១ ក្នុងចំណោម៥នាក់ ធ្វើការក្នុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ នៅពេលដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់សាធារណរដ្ឋ មិនចង់ឲ្យមានការចូលនិវត្តន៍ផងដែរ ដែលមានន័យថា គេត្រូវធ្វើការរហូតដល់ស្លាប់៕

មតិយោបល់

Trending