មានដឹងថា ឃ្លាចុងក្រោយនៅក្នុងអ៊ីម៉ែល មានការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះអត់?
Connect with us

គួរដឹង

មានដឹងថា ឃ្លាចុងក្រោយនៅក្នុងអ៊ីម៉ែល មានការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខ្លះអត់?

ប្រសិនជាអ្នកទម្លាប់ប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ជាប្រចាំ អ្នកប្រាកដជាបានចាប់អារម្មណ៍ដឹងហើយថា នៅចុងក្រោយនៃសារដែលអ្នកសរសេរនោះ សុទ្ធតែមានបន្ថែមដោយពាក្យដូចជា រឺជាដើម។

រាល់ពាក្យនីមួយៗដែលគេប្រើប្រាស់ សុទ្ធតែមានន័យ និងមានពេលនៃការប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅលើមនុស្ស និងស្ថានភាពដែលគេប្រើប្រាស់ផងដែរ។

តើឃ្លាទាំងនេះមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

១. Sincerely
ពាក្យនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវការ ខណះដែលអ្នកមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីក្រៅពីនោះ ប៉ុន្តែប្រសិនជាអ្នកចង់សម្តែងការគោរពកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់គេ អ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ “Sincerely yours” វិញល្អជាង។

២. Yours Faithfully
ពាក្យនេះប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្្នកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទជាមួយនឹងអ្នកដែលទទួលអ៊ីម៉ែលនោះ ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់បែបនេះមានលក្ខណះផ្លូវការ។

៣. Best
ពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុត ពោលគឺសឹងតែ៧០%នៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលទៅហើយ។ ពាក្យនេះប្រើប្រាស់បានដោយមិនមានទាស់ខុសអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមើលទៅដូចជាកំបុតៗ។

៤. Best Regards
ពាក្យនេះមានលក្ខណះផ្លូវការជាង ហើយវាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ច្រើន ដោយមិិនប្រកាន់ថាស្និទ រឺអត់ដែរ។

៥. Regards
ពាក្យនេះ គឺជាពាក្យកាត់ របស់ ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យពេញ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មួយណាក៏បាន។

៦. Warm Regards
ពាក្យនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សដែលអ្នកមិនជិតស្និទ រឺអ្នកមិនសូវស្គាល់ រឺមិនដែលស្គាល់តែម្តង ដោយការប្រើប្រាស់ពាក្យនេះគឺមានន័យដូចជា លាហើយ អញ្ចឹងដែរ។

៧. Warmest
ពាក្យនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយដែលស្និទស្នាលជាមួយនឹងអ្នក ប៉ុន្តែអ្ននមិនសូវមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយគេទៀតទេនៅកំពុងពេលនេះ ពោលគឺអាចប្រើបានសម្រាប់មិត្តភកិ្តដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជិតស្និតនឹងគ្នាជាដើម។

៨. Warmly
ពាក្យនេះអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងផ្លូវការ ប៉ុន្តែលុះត្រាណាដែលអ្នកស្គាល់មនុស្សម្នាក់នោះច្បាស់ដែរ។
ទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាពាក្យមួយចំនួនដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជារឿយៗនៅពេលសរសេរបញ្ចប់អ៊ីម៉ែលតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះប្រសិនជា អ្នក ប្រើប្រាស់ពាក្យអ្វីផ្សេង វាក៏មិនមានអ្វីទាស់ខុសដែរ៕

អត្ថបទល្អផ្សេងទៀត៖ តើពាក្យថា CC និង BCC នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលមានន័យដូចម្តេច ហើយខុសគ្នារបៀបណា?

ប្រសិនជាអ្នកឧស្សាហ៍ប្រើបា្រស់អ៊ីម៉ែល ដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារ រឺបុគ្គលណាម្នាក់នោះ អ្នកប្រាកដជាចាប់អារម្មណ៍មើលឃើញហើយថា នៅពេលដែលអ្នកវាយឈ្មោះមនុស្សដែលអ្នកចង់ផ្ញើរអ៊ីម៉ែលអោយនោះ វានឹងលោតពាក្យ CC រឺ BCC នៅក្បែរនោះ។

តើពាក្យថា CC និង BCC នៅក្នុងអ៊ីម៉ែលមានន័យដូចម្តេច ហើយខុសគ្នារបៀបណា?

ពាក្យ CCគឺជាទម្រង់អក្សរកាត់នៃពាក្យពេញដែលភាសាអង់គ្លេសគឺ “ Carbon Copy”។ គេប្រើ នេះនៅពេលដែលគេចង់ប្រើសារដែលគេផ្ញើរចេញទៅនោះអោយវាបានទៅកាន់បុគ្គលជាច្រើនលើសពីម្នាក់។ ឧទាហរណ៌៖ គេអាចផ្ញើសេចក្តីប្រកាសអ្វីមួយទៅកាន់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីអោយពួកគេបានឃើញទាំងអស់គ្នា គេនឹងជ្រើសពាក្យថា CC ហើយចុចទៅលើវា។

ចំនែកឯពាក្យ BCC គឺជាទម្រង់អក្សរកាត់នៃពាក្យពេញដែលភាសាអង់គ្លេសគឺ “Blind Carbon Copy”។ គេប្រើ BCC នេះនៅពេលដែលគេចង់ប្រើសារដែលគេផ្ញើរចេញទៅនោះអោយវាបានទៅកាន់បុគ្គលជាច្រើនលើសពីម្នាក់ដូចជា CC ដែរ។

ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាង CC និង BCC គឺថានៅក្នុង CC ឈ្មោះបុគ្គលទាំងអស់ដែលគេផ្ញើទៅនឹងអាចអោយអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលទទួលសារនោះអាចមើលឃើញ ថាតើមាននរណាខ្លះដែលបានទទួលសារនេះ។

ប៉ុន្តែសម្រាប់ BCC វិញ អ្នកដែលទទួលសារមិនអាចមើលឃើញថាតើមានបុគ្គលណាខ្លះដែលបានទទួលសារនេះនោះឡើយ ពោលគឺគេឃើញថាមានតែខ្លួនគេតែម្នាក់គត់៕

មតិយោបល់

Trending