ធ្លាប់ឆ្ថល់អត់? ស្លាកលេខឡានដូចជា ONG/ AT/ OI/ UN មានន័យដូចម្តេចវិញ?
Connect with us

គួរដឹង

ធ្លាប់ឆ្ងល់អត់ ស្លាកលេខឡានដូចជា ONG/ AT/ OI/ UN មានន័យដូចម្តេចវិញ?

សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវគ្រប់គ្នា អ្នកប្រាកដជាបានឃើញពីស្លាកលេខឡានយ៉ាងច្រើនដ៏សម្បូរបែបដែលបានបំពាក់លើយាន្តយន្តតាមដងផ្លូវនានា ប៉ុន្តែតើពពួកផ្លាកលេខទាំងនោះមានន័យណាវិញ? ចង់ដឹង អានខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

១. ស្លាកលេខធម្មតា សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅ

២. ស្លាកលេខមានអក្សរខេមរភូមិន្ទ សម្រាប់នាយទាហានធំៗ

៣. ស្លាកលេខ NGO រឺ ONGសម្រាប់សម្គាល់អោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

៤. ស្លាកលេខ UN រឺ ONU សម្រាប់សម្គាល់អោយឡានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេស

៥.ស្លាកលេខ OI សម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិ

៦.ស្លាកលេខរដ្ឋ សម្រាប់សម្គាល់អោយមន្ត្រីរាជការ

៧.ស្លាកលេខ CD (Diplomatic Corps) សម្រាប់សម្គាល់អោយអ្នកការទូត

៨.ស្លាកលេខ AT (Technical Assistant Staffs) សម្រាប់សម្គាល់អោយបុគ្គលិកជំនាញរបស់ស្ថានទូតនានា

រូបភាព៖ Phnom Penh Post

មតិយោបល់

Trending