កម្រងរូបភាពប្រវត្តិសាស្ដ្រដ៏កម្របំផុតអំពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរ និងទីក្រុងអង្គរ! អ្នកខ្លះមួយជីវិតមិនទាន់ធ្លាប់ឃើញម្ដងផង!
Connect with us

គួរដឹង

កម្រងរូបភាពប្រវត្តិសាស្ដ្រដ៏កម្របំផុតអំពីប្រាសាទបុរាណខ្មែរ និងទីក្រុងអង្គរ! អ្នកខ្លះមួយជីវិតមិនទាន់ធ្លាប់ឃើញម្ដងផង!

អតីតកាលបានលាក់នូវអាថ៌កំបាំងជាច្រើន និងដានប្រវត្តិសាស្ត្រ​ ព្រឹត្តិការណ៍ រឿងរ៉ាវជាច្រើន ដែលមនុស្សសម័យទំនើបមិនអាចដឹងអស់ឡើយ ថាតើនៅសម័យអតីតកាល មានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះ និងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងណា? នៅថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នក និងប្រិយមិត្តអ្នកអានទៅទស្សនារូបភាពដ៏កម្រដែលដកស្រង់ពីនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិបារាំង កាលពីសតវត្សរ៍ទី១៨ និងសតវត្សរ៍ទី១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដូតតទៅ៖

១- រូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្ត (ថតរវាងឆ្នាំ 1920 និង 1930) Angkor Wat around 1920 - 1930 - historic picture

២- ទិដ្ឋភាពក្រុងអង្គរវត្ត (ថតពីឆ្នាំ 1920 ដល់ឆ្នាំ 1930)

Angkor Wat around 1920 to 1930 - historic picture

៣- រូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្ត (ថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

Angkor Wat - Picture taken between 1919 and 1926

៤- រូបភាពអ្នកស្រុករស់នៅប្រាសាទអង្គរវត្ត (ថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

Locals at Angkor Wat - Picture taken between 1919 and 1926

៥- រូបភាពដំរីនៅអង្គរវត្ត (ថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

Elephant at Angkor Wat - Picture taken between 1919 and 1926

៦- រូបភាពផ្សារនៅសៀមរាប (ថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1921 និងឆ្នាំ 1935)

The market in Siem Reap - Picture taken between 1921 and 1935

៧- រូបភាពទន្លេសៀមរាបនៅឆ្នាំ 1948

The Siem Reap river in 1948

៨- រូបភាពទន្លេសៀមរាបឆ្នាំ 1947

The Siem Reap river, January 1947

៩- រូបភាពបឹងទន្លេសាប (រូបភាពចពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)
Tonlé Sap lake - Picture taken between 1919 and 1926

១០- រូបអ្នករបាំអប្សរានៅទល់មុខអង្គរវត្ត (រូបថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

Apsara Dancer in front of Angkor Wat - Picture taken between 1919 and 1926

តាមដងទន្លេ នៅខេត្តសៀមរាប

The Siem Reap River

The Siem Reap River

រហាត់ទឹក

Noria (Water wheel)

Noria (Water wheel)

ភូមិនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

Village in Siem Reap area

House in Siem Reap area

ពិធីបូជាសព 

Cremation ceremony

ផ្ទះ ឬភូមិគ្រឹះ សម្រាប់អ្នកមាន

House of wealthy people

ជីវិតអ្នកភូមិនៅជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្ត (រូបថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

Village life around Angkor Wat

រទេះគោ

Ox Cart - Village life around Angkor Wat

សត្វដំរីកំពុងដើរកាត់ច្រាំងថ្ម

Elephants wading through a marsh

ប្រាសាទបាយ័ន (រូបថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ 1926)

Historic picture of Bayon temple

ច្រកខាងត្បូងនៃប្រាសាទអង្គរធំ (រូបថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

Historic picture of the South Gate to Angkor Thom

ច្រកខាងជើងនៃប្រាសាទអង្គរធំ (រូបថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

Historic picture of the North Gate to Angkor Thom

រូបភាពប្រាសាទអង្គរធំ (ចន្លោះឆ្នាំ 1930 និង 1954)

Angkor Thom historic picture

Angkor Thom historic picture

Angkor Thom historic picture

រូបបដិមាស្តេច (King Statue) (រូបថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926)

King Statue - Photo taken between 1919 and 1926

ទីលានជល់ដំរី (ថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

Terrace of the Elephants- Photo taken between 1919 and 1926

Terrace of the Elephants- Photo taken between 1919 and 1926

ច្រកចូលអង្គរធំ (ថតនៅខែមករាឆ្នាំ 1947)

Angkor Thom Entrance Gate

ផ្សារនៅសៀមរាប (ថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1921 និងឆ្នាំ 1935)

Siem Reap Market

Siem Reap Market

Siem Reap Market

Siem Reap Market

ផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា (ថតរូបរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926)

Old Cambodian house

ទន្លេសៀមរាប (ក្នុងឆ្នាំ 1948)

The Siem Reap River in 1948

The Siem Reap River in 1948

The Siem Reap River in 1948

ទន្លេសៀមរាប ដែលថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926
The Siem Reap River

ពិធីបុណ្យសែនប្រេន និងបូជា នៅខេត្តសៀមរាបថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926

Cremation Ceremony

Cremation Ceremony

សណ្ឋាគាររ៉ាហ្វលសឺវីស សៀមរាប (Raffles Grand Hotel Siem Reap) (រូបថតដែលថតនៅខែមករាឆ្នាំ 1947)

Raffles Grand Hotel Siem Reap

ប្រធានតុលាការខេត្តសៀមរាប និងគ្រួសាររបស់គាត់ ដែលថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926

Siem Reap court president

នៅក្នុងរូបភាពនេះ ជារូបភាពប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួននៃប្រាសាទបាយ័ន។ ប្រាសាទប្រាសាទនេះ ដ៏ល្បីនេះដែលមានមុខមាត់ញញឹមរហូត 216 ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងអង្គរធំ។

រូបថតដែលថតពីឆ្នាំ 1930 ដល់ 1954

Historic picture of Bayon temple

Historic picture of Bayon temple

រូបថតដែលថតនៅខែមករាឆ្នាំ 1947
Historic picture of Bayon temple

Historic picture of Bayon temple

រូបថតដែលថតពីឆ្នាំ 1919 ដល់ឆ្នាំ 1926
Historic picture of Bayon temple

Historic picture of Bayon temple

រូបថតដែលថតរវាងឆ្នាំ 1945 និងឆ្នាំាំ 1954
Historic picture of Bayon temple

រូបថតដែលថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926

Historic picture of Bayon temple

Historic picture of Bayon temple

នៅក្នុងរូបភាពនេះ មានរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទៀតនៃប្រាសាទអង្គរវត្ត ប៉ុន្តែមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ពីបណ្ណាល័យឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEADL), http://sea.lib.niu.edu/

អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ: បណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋអិលលីណយខាងជើង។ បណ្ណាល័យឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (http://sea.lib.niu.edu)
អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ: Mimi Palgen Photographs, Arizona State University ។
អ្នករួមចំណែក: សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអារីហ្សូណា។
កាលបរិច្ឆេទ: ចន្លោះឆ្នាំ 1946 និងឆ្នាំ 1962

Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture
Angkor Wat historic picture

រូបថតប្រវត្តិសាស្ត្រពីបណ្ណាល័យឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (http://sea.lib.niu.edu) ដែលត្រូវបានថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1946 និងឆ្នាំ 1962 ដែលបង្ហាញយើងអំពីជីវិតនេសាទនៅលើបឹងទន្លេសាប …

Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village
Tonle Sap fishing village

រូបភាពសត្វដំរីដែលថតរវាងឆ្នាំ 1946 និងឆ្នាំ 1962 (ប្រភព៖ បណ្ណាល័យឌីជីថលអាស៊ីអាគ្នេយ៍)

Elephants in Cambodia
Elephants in Cambodia
Elephants in Cambodia
Elephants in Cambodia
Elephants in Cambodia
Elephants in Cambodia
Elephants in Cambodia

មធ្យោបាយដោយសត្វដំរី

Elephant howdahs
Elephant howdahs

ការប្រមាញ់សត្វដំរី

Elephant hunting in Cambodia

អត្ថបទនេះ មានលក្ខណៈពិសេសពីបន្ទាយស្រី ដែលជា “វិហារស្ត្រី”។ ព័ត៌មានបន្ថែម អំពីប្រាសាទតូចដ៏ស្រស់ស្អាតនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ 20 គីឡូម៉ែត្រពីសៀមរាបអាចរកបាននៅទីនេះ: https://www.siemreap.net/visit/angkor/temples/banteay-srei/

រូបភាពដែលថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1946 និងឆ្នាំ 1962 (ក្រេឌីតទៅ៖ http://sea.lib.niu.edu)

historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple
historic picture of Banteay Srei temple

នៅក្នុងរូបភាពនេះ រូបភាពប្រវត្តិសាស្រ្តមួយចំនួននៃប្រាសាទតាព្រហ្មព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតាព្រហ្មនៅទីនេះ: https://www.siemreap.net/visit/angkor/temples/ta-prohm/

រូបភាពដែលថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1946 និងឆ្នាំ 1962, ក្រេឌីតទៅ http://sea.lib.niu.edu

historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple
historic picture of Ta Prohm temple

រូបភាពប្រវត្តិសាស្រ្តអ្នករបាំអប្សរាសម្តែងនៅមុខអង្គរវត្ត។ (Credit to http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/) រូបភាពថតរវាងឆ្នាំ 1919 និងឆ្នាំ 1926 ។

Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer
Historic picture of Apsara dancer

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ រូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានថតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1946 និងឆ្នាំ 1962 បង្ហាញពីព្រះសង្ឃនិងវត្តអារាម។ (Credits to http://sea.lib.niu.edu)

Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia
Monks and pagodas in Cambodia

នៅក្នុងរូបភាពប្រវត្តិសាស្រ្តនៃជនជាតិភាគតិច ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រូបភាពទាំងអស់ត្រូវបានថតក្នុងចន្លោះឆ្នាំ 1946 និង 1962។  (Credits to http://sea.lib.niu.edu)អ្វីដែលចែករំលែកបានខាងលើនេះ គឺដកស្រង់ពីគេហទំព័រផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ប៉ុន្តែរូបភាព និងអត្ថបទមួយភាគធំបានទាញយកពីគេហទំព័រ www.siemreap.net និងបានកែសម្រួលបន្ថែម៕

ផ្ដល់សិទ្ធិ៖ មនោវិជ្ជា

មតិយោបល់

Trending