ប្រាំឃ្លា ដ៏ល្អបំផុតរបស់ ឆាវឆាវ សម្រាប់ប្រដៅកូនចៅឱ្យស្មោះស្ម័គ្រធ្វើការស្លាប់ខ្លួនចោល!
Connect with us

បែបផែនជីវិត

ប្រាំឃ្លា ដ៏ល្អបំផុតរបស់ ឆាវឆាវ សម្រាប់ប្រដៅកូនចៅឱ្យស្មោះស្ម័គ្រធ្វើការស្លាប់ខ្លួនចោល!

ឆាវឆាវ គាត់មិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំល្អ និងជាអ្នកខ្លាំងខាងប្រើប្រាស់មនុស្សទេ ថែមទាំងជាមេគ្រួសារដ៏ល្អ ដោយសារអប់រំ និងទូន្មានរបស់គាត់ ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនយល់ថាត្រឹមត្រូវរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ឆាវ ឆាវ

ទស្សនៈទាំង ៥ឃ្លា របស់គាត់នោះគឺ៖

១. «កុំស្អប់សត្រូវរបស់ខ្លួនឯង ការខឹងស្អប់ធ្វើឱ្យប្រាជ្ញាស្មារតីចុះអន់ខ្សោយ» ។

២. «កុំប្រើតែកម្លាំងដូចសត្វក្របី ត្រូវប្រើលើប្រាជ្ញា» ។

៣. «មនុស្សត្រូវតែស្មោះត្រង់ តែមិនត្រូវស្មោះទាំងឆោតល្ងង់ទេ» ។

៤. «មេដឹកនាំល្អ មិនប្រើតែសាច់ញាតិបងប្អូនឯងឡើយ ត្រូវប្រើអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដ» ។

៥. «វាងគុណ និង ទោស ត្រូវតែបែងចែកឱ្យដាច់ពីគ្នា ពេលខុសត្រូវដាក់ទោស បើមានគុណសម្បត្តិ ត្រូវតែផ្តល់រង្វាន់» ៕

ផ្ដល់សិទ្ធិ៖ monovichea

មតិយោបល់

Trending