រូបភាពទាំង ៨ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការរៀបការដោយចិត្តខ្លួនឯងនិងការទុកដាក់ដោយឪពុកម្តាយ
Connect with us

គ្រួសារ & ស្នេហា

រូបភាពទាំង ៨ ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងការរៀបការដោយចិត្តខ្លួនឯងនិងការទុកដាក់ដោយឪពុកម្តាយ

គ្រប់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់មិនថាជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលត្រូវបានគេផ្សំផ្គុំក៏ដោយ ឫជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាជម្រើសខ្លួនឯងក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលផ្សេងៗពីគ្នា ក៏ដូចជាប្រយោជន៏រៀងៗខ្លួនផងដែរ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនឹងមកក្រលេកមើលរូបភាពខ្លះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរស់នៅជាក់ស្ដែង ដែលមានតាំងពីការគេងជាមួយគ្នា ពេលវេលាឯកជន ក៏ដូចជាសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរវាងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្សំផ្គុំ និងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលជាជម្រើសខ្លួនឯង ដែលរូបភាពទាំងនេះកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម។ ថាតើមានតថភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះរវាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងពីរបែបនេះ រូបភាពខាងក្រោមនិងបង្កប់អត្តន័យខ្លះសំរាប់ឲ្យអ្នកពិចារណាដោយខ្លួនឯង៖

១. របៀបនៃការគេង

២. អាហារដែលដៃគូរញុំា

៣. សេរីភាព

៤. ភាពឯកជន

៥. ដំណើរកំសាន្ដ

៦. ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន

៧. ចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

ចុចអានផ្សេងៗ៖ អ្នកប្រាជ្ញដោះស្រាយគ្រប់ប្រស្នារមិនដែលទាល់ប្រាជ្ញាម្តងណាឡើយតែចុងក្រោយមកចាញ់……

ចុចអានផ្សេងៗ៖ បើមិនប្រាប់ មិនចង់ជឿថាកន្លែងទាំង ១០ នេះមានពិតនៅលើផែនដីទេ!

ដោយ៖ កន្និកា

ប្រភព៖ Wittyfeed

មតិយោបល់

Trending

Copyright © 2019 ANARCHAK